JAUME I

Imatge: Elena Coll
La polèmica del Pàrquing Jaume I és de sobres coneguda: un equipament que inicialment havia de costar 3,9M€ ha passat a costar-ne més de 30, i no funciona. Pels que desconeixin la història, recordem que el projecte inicial era construir un pàrquing intel·ligent amb unes 600 places ubicat dins el casc històric de Tarragona. A data d’avui, es té la intenció de reconvertir el pàrquing "intel·ligent" en un de convencional, fet que suposaria reduir el nombre de places d'aparcament previstes a menys de la meitat i tindria un cost aproximat de 4M€ més. A banda dels problemes arquitectònics i urbanístics, el projecte està en mig d'un procés judicial amb una demanada interposada per malversació de fons, frau i prevaricació.
 
Donada aquesta situació, des de Laboratori Visual hem convidat a ciutadans, arquitectes i artistes a plantejar un possible ús alternatiu de l’espai. D’aquesta convocatòria, plantejada com un concurs d’idees, n’han sorgit un seguit de projectes i reflexions amb prou entitat com per plantejar-nos una publicació. Una crònica dels fets i una anàlisi de les disfuncions del projecte es fan imprescindibles alhora de plantejar aquest treball de revisió que, d’alguna manera, camina entre l’activisme ciutadà i la lògica d’un projecte artístic. Promoure el debat, esclarir la veritat sobre algunes qüestions de domini públic i sobretot rellançar i promoure processos de participació propis d’una democràcia avançada són els objectius que ens motiven a tirar endavant aquesta iniciativa. 

Disseny web: Möla! / Desenvolupament web Edgar Saumell