Display Edició 2010

Orgànicolors
Gaser

«Orgànicolors parla de l'estreta relació entre la vida i el color. Es tracta d'un diàleg visual a través del grafit on es composa una interessant connexió amb l'espectador, el qual pretenc que s'hi reflecteixi mitjançants diferents actituds i circumstàncies. La finalitat d'aquesta proposta és la de crear un impacte òptic als vianants que suggereixi una reflexió sobre la fragilitat orgànica que teixeix les nostres idees i conceptes».

Orgànicolors
Gaser

«Orgànicolors parla de l'estreta relació entre la vida i el color. Es tracta d'un diàleg visual a través del grafit on es composa una interessant connexió amb l'espectador, el qual pretenc que s'hi reflecteixi mitjançants diferents actituds i circumstàncies. La finalitat d'aquesta proposta és la de crear un impacte òptic als vianants que suggereixi una reflexió sobre la fragilitat orgànica que teixeix les nostres idees i conceptes».

Orgànicolors
Gaser

«Orgànicolors parla de l'estreta relació entre la vida i el color. Es tracta d'un diàleg visual a través del grafit on es composa una interessant connexió amb l'espectador, el qual pretenc que s'hi reflecteixi mitjançants diferents actituds i circumstàncies. La finalitat d'aquesta proposta és la de crear un impacte òptic als vianants que suggereixi una reflexió sobre la fragilitat orgànica que teixeix les nostres idees i conceptes».

Orgànicolors
Gaser

«Orgànicolors parla de l'estreta relació entre la vida i el color. Es tracta d'un diàleg visual a través del grafit on es composa una interessant connexió amb l'espectador, el qual pretenc que s'hi reflecteixi mitjançants diferents actituds i circumstàncies. La finalitat d'aquesta proposta és la de crear un impacte òptic als vianants que suggereixi una reflexió sobre la fragilitat orgànica que teixeix les nostres idees i conceptes».

Orgànicolors
Gaser

«Orgànicolors parla de l'estreta relació entre la vida i el color. Es tracta d'un diàleg visual a través del grafit on es composa una interessant connexió amb l'espectador, el qual pretenc que s'hi reflecteixi mitjançants diferents actituds i circumstàncies. La finalitat d'aquesta proposta és la de crear un impacte òptic als vianants que suggereixi una reflexió sobre la fragilitat orgànica que teixeix les nostres idees i conceptes».

Disseny web: Möla! / Desenvolupament web Edgar Saumell