Display Edició 2010

Ukiyo-e
Honey Kill

Quan parlem de l'art Ukiyo-e ens referim al "món flotant", a tot allò que flueix. Parlem d'una reproducció del realisme i la naturalitat de la vida quotidiana, a través d'una relectura de la iconografia i la fantasia en l'art japonès. Honey utilitza aquest art per a reflectir l'actual "Ukiyo-e occidental", tot el que flueix en el nostre present. Partim de les següents qüestions: com està fluint el nostre món? Cap a on el conduïm? La societat actual es veu mancada de certs valors, perduts i reemplaçats pel materialisme, que converteix la nostra existència en quelcom superficial. L'obra que es presenta a Display pretén reflectir tal decadència per mitjà de personatges sense ànima ni humanitat, mancats de flux sanguini i que mostren a l'espectador la seva part més inerta, tot revelant futures distòpies»

Ukiyo-e
Honey Kill

Quan parlem de l'art Ukiyo-e ens referim al "món flotant", a tot allò que flueix. Parlem d'una reproducció del realisme i la naturalitat de la vida quotidiana, a través d'una relectura de la iconografia i la fantasia en l'art japonès. Honey utilitza aquest art per a reflectir l'actual "Ukiyo-e occidental", tot el que flueix en el nostre present. Partim de les següents qüestions: com està fluint el nostre món? Cap a on el conduïm? La societat actual es veu mancada de certs valors, perduts i reemplaçats pel materialisme, que converteix la nostra existència en quelcom superficial. L'obra que es presenta a Display pretén reflectir tal decadència per mitjà de personatges sense ànima ni humanitat, mancats de flux sanguini i que mostren a l'espectador la seva part més inerta, tot revelant futures distòpies»

Ukiyo-e
Honey Kill

Quan parlem de l'art Ukiyo-e ens referim al "món flotant", a tot allò que flueix. Parlem d'una reproducció del realisme i la naturalitat de la vida quotidiana, a través d'una relectura de la iconografia i la fantasia en l'art japonès. Honey utilitza aquest art per a reflectir l'actual "Ukiyo-e occidental", tot el que flueix en el nostre present. Partim de les següents qüestions: com està fluint el nostre món? Cap a on el conduïm? La societat actual es veu mancada de certs valors, perduts i reemplaçats pel materialisme, que converteix la nostra existència en quelcom superficial. L'obra que es presenta a Display pretén reflectir tal decadència per mitjà de personatges sense ànima ni humanitat, mancats de flux sanguini i que mostren a l'espectador la seva part més inerta, tot revelant futures distòpies»

Ukiyo-e
Honey Kill

Quan parlem de l'art Ukiyo-e ens referim al "món flotant", a tot allò que flueix. Parlem d'una reproducció del realisme i la naturalitat de la vida quotidiana, a través d'una relectura de la iconografia i la fantasia en l'art japonès. Honey utilitza aquest art per a reflectir l'actual "Ukiyo-e occidental", tot el que flueix en el nostre present. Partim de les següents qüestions: com està fluint el nostre món? Cap a on el conduïm? La societat actual es veu mancada de certs valors, perduts i reemplaçats pel materialisme, que converteix la nostra existència en quelcom superficial. L'obra que es presenta a Display pretén reflectir tal decadència per mitjà de personatges sense ànima ni humanitat, mancats de flux sanguini i que mostren a l'espectador la seva part més inerta, tot revelant futures distòpies»

Ukiyo-e
Honey Kill

Quan parlem de l'art Ukiyo-e ens referim al "món flotant", a tot allò que flueix. Parlem d'una reproducció del realisme i la naturalitat de la vida quotidiana, a través d'una relectura de la iconografia i la fantasia en l'art japonès. Honey utilitza aquest art per a reflectir l'actual "Ukiyo-e occidental", tot el que flueix en el nostre present. Partim de les següents qüestions: com està fluint el nostre món? Cap a on el conduïm? La societat actual es veu mancada de certs valors, perduts i reemplaçats pel materialisme, que converteix la nostra existència en quelcom superficial. L'obra que es presenta a Display pretén reflectir tal decadència per mitjà de personatges sense ànima ni humanitat, mancats de flux sanguini i que mostren a l'espectador la seva part més inerta, tot revelant futures distòpies»

Disseny web: Möla! / Desenvolupament web Edgar Saumell