Display Edició 2008

Invasió a la ciutat
Albert Pons, Salvador Bofarull

Les nostres creacions estan marcades per unes referències molt clares, com són les imatges que genera la cultura popular, el cinema, la televisió, el còmic, etc. Sempre tractant de mantenir una distància per tal de construir els nostres universos personals, formats per personatges inventats, lletres, abstraccions i éssers en espais quasi onírics. En aquest projecte volem reconstruir de nou aquests paisatges i poblar-los a base d'uns éssers d'altres planetes que per moments sembla que estan a un lloc a on no els pertoca. La nostra intenció és que els vianants siguin testimonis d'una invasió silenciosa per algunes cantonades de la ciutat. Una invasió de personatges infantils i simpàtics que demostren que la intervenció urbana o els graffiti no tenen per què ser agressius per al medi.

Invasió a la ciutat
Albert Pons, Salvador Bofarull

Les nostres creacions estan marcades per unes referències molt clares, com són les imatges que genera la cultura popular, el cinema, la televisió, el còmic, etc. Sempre tractant de mantenir una distància per tal de construir els nostres universos personals, formats per personatges inventats, lletres, abstraccions i éssers en espais quasi onírics. En aquest projecte volem reconstruir de nou aquests paisatges i poblar-los a base d'uns éssers d'altres planetes que per moments sembla que estan a un lloc a on no els pertoca. La nostra intenció és que els vianants siguin testimonis d'una invasió silenciosa per algunes cantonades de la ciutat. Una invasió de personatges infantils i simpàtics que demostren que la intervenció urbana o els graffiti no tenen per què ser agressius per al medi.

Invasió a la ciutat
Albert Pons, Salvador Bofarull

Les nostres creacions estan marcades per unes referències molt clares, com són les imatges que genera la cultura popular, el cinema, la televisió, el còmic, etc. Sempre tractant de mantenir una distància per tal de construir els nostres universos personals, formats per personatges inventats, lletres, abstraccions i éssers en espais quasi onírics. En aquest projecte volem reconstruir de nou aquests paisatges i poblar-los a base d'uns éssers d'altres planetes que per moments sembla que estan a un lloc a on no els pertoca. La nostra intenció és que els vianants siguin testimonis d'una invasió silenciosa per algunes cantonades de la ciutat. Una invasió de personatges infantils i simpàtics que demostren que la intervenció urbana o els graffiti no tenen per què ser agressius per al medi.

Invasió a la ciutat
Albert Pons, Salvador Bofarull

Les nostres creacions estan marcades per unes referències molt clares, com són les imatges que genera la cultura popular, el cinema, la televisió, el còmic, etc. Sempre tractant de mantenir una distància per tal de construir els nostres universos personals, formats per personatges inventats, lletres, abstraccions i éssers en espais quasi onírics. En aquest projecte volem reconstruir de nou aquests paisatges i poblar-los a base d'uns éssers d'altres planetes que per moments sembla que estan a un lloc a on no els pertoca. La nostra intenció és que els vianants siguin testimonis d'una invasió silenciosa per algunes cantonades de la ciutat. Una invasió de personatges infantils i simpàtics que demostren que la intervenció urbana o els graffiti no tenen per què ser agressius per al medi.

Invasió a la ciutat
Albert Pons, Salvador Bofarull

Les nostres creacions estan marcades per unes referències molt clares, com són les imatges que genera la cultura popular, el cinema, la televisió, el còmic, etc. Sempre tractant de mantenir una distància per tal de construir els nostres universos personals, formats per personatges inventats, lletres, abstraccions i éssers en espais quasi onírics. En aquest projecte volem reconstruir de nou aquests paisatges i poblar-los a base d'uns éssers d'altres planetes que per moments sembla que estan a un lloc a on no els pertoca. La nostra intenció és que els vianants siguin testimonis d'una invasió silenciosa per algunes cantonades de la ciutat. Una invasió de personatges infantils i simpàtics que demostren que la intervenció urbana o els graffiti no tenen per què ser agressius per al medi.

Disseny web: Möla! / Desenvolupament web Edgar Saumell