Display Edició 2008

L’experiència de la gratuïtat
Anna Bou, Patrícia Carles, Núria Rion

Amb els plans urbanístics i viaris, l’espai urbà ha passat a ser entès simplement com un espai residual entre edificis i vies, o bé un espai només per circular-hi. El discurs de la nostra proposta se centra en la revalorització del lleure i la vida en l’espai públic com a alternativa a l’alienació que produeix l’oci generat per la societat de l’espectacle, i en la percepció de la ciutat com un espai d’experiències personals i col·lectives i d’intercanvi. Perquè és al carrer, com a les pel·lícules, on sempre passen coses.

L’experiència de la gratuïtat
Anna Bou, Patrícia Carles, Núria Rion

Amb els plans urbanístics i viaris, l’espai urbà ha passat a ser entès simplement com un espai residual entre edificis i vies, o bé un espai només per circular-hi. El discurs de la nostra proposta se centra en la revalorització del lleure i la vida en l’espai públic com a alternativa a l’alienació que produeix l’oci generat per la societat de l’espectacle, i en la percepció de la ciutat com un espai d’experiències personals i col·lectives i d’intercanvi. Perquè és al carrer, com a les pel·lícules, on sempre passen coses.

L’experiència de la gratuïtat
Anna Bou, Patrícia Carles, Núria Rion

Amb els plans urbanístics i viaris, l’espai urbà ha passat a ser entès simplement com un espai residual entre edificis i vies, o bé un espai només per circular-hi. El discurs de la nostra proposta se centra en la revalorització del lleure i la vida en l’espai públic com a alternativa a l’alienació que produeix l’oci generat per la societat de l’espectacle, i en la percepció de la ciutat com un espai d’experiències personals i col·lectives i d’intercanvi. Perquè és al carrer, com a les pel·lícules, on sempre passen coses.

L’experiència de la gratuïtat
Anna Bou, Patrícia Carles, Núria Rion

Amb els plans urbanístics i viaris, l’espai urbà ha passat a ser entès simplement com un espai residual entre edificis i vies, o bé un espai només per circular-hi. El discurs de la nostra proposta se centra en la revalorització del lleure i la vida en l’espai públic com a alternativa a l’alienació que produeix l’oci generat per la societat de l’espectacle, i en la percepció de la ciutat com un espai d’experiències personals i col·lectives i d’intercanvi. Perquè és al carrer, com a les pel·lícules, on sempre passen coses.

L’experiència de la gratuïtat
Anna Bou, Patrícia Carles, Núria Rion

Amb els plans urbanístics i viaris, l’espai urbà ha passat a ser entès simplement com un espai residual entre edificis i vies, o bé un espai només per circular-hi. El discurs de la nostra proposta se centra en la revalorització del lleure i la vida en l’espai públic com a alternativa a l’alienació que produeix l’oci generat per la societat de l’espectacle, i en la percepció de la ciutat com un espai d’experiències personals i col·lectives i d’intercanvi. Perquè és al carrer, com a les pel·lícules, on sempre passen coses.

Disseny web: Möla! / Desenvolupament web Edgar Saumell