Display Edició 2008

Necessitat de veure
Yonamine

Necessitat de veure, d’oir i parlar, criticar el que t’agrada, respectar el que no t’agrada, si vols; emprar expressions corporals, convertir el WC. en galeria i la galeria en cuina, explicar rucades per a sords, interferir en l’audició dels bons oients, causar xocs de consciència com a conseqüències secundàries propositives, gaudir de pintar per a cecs que hi veuen. Claus Interpretatives: Els protagonistes de les imatges són: Agostinho Neto (primer president d’Angola 1975 a 1979) i Fidel Castro, fotografiats en una trobada entre els dos dirigents. En xinès es pot llegir: Obama, la revolucio americana. Yonamine planteja la hipòtesi que els dos líders comunistes van traçar un pla secret per provocar l’aparició d’un president de color als EUA.

Necessitat de veure
Yonamine

Necessitat de veure, d’oir i parlar, criticar el que t’agrada, respectar el que no t’agrada, si vols; emprar expressions corporals, convertir el WC. en galeria i la galeria en cuina, explicar rucades per a sords, interferir en l’audició dels bons oients, causar xocs de consciència com a conseqüències secundàries propositives, gaudir de pintar per a cecs que hi veuen. Claus Interpretatives: Els protagonistes de les imatges són: Agostinho Neto (primer president d’Angola 1975 a 1979) i Fidel Castro, fotografiats en una trobada entre els dos dirigents. En xinès es pot llegir: Obama, la revolucio americana. Yonamine planteja la hipòtesi que els dos líders comunistes van traçar un pla secret per provocar l’aparició d’un president de color als EUA.

Necessitat de veure
Yonamine

Necessitat de veure, d’oir i parlar, criticar el que t’agrada, respectar el que no t’agrada, si vols; emprar expressions corporals, convertir el WC. en galeria i la galeria en cuina, explicar rucades per a sords, interferir en l’audició dels bons oients, causar xocs de consciència com a conseqüències secundàries propositives, gaudir de pintar per a cecs que hi veuen. Claus Interpretatives: Els protagonistes de les imatges són: Agostinho Neto (primer president d’Angola 1975 a 1979) i Fidel Castro, fotografiats en una trobada entre els dos dirigents. En xinès es pot llegir: Obama, la revolucio americana. Yonamine planteja la hipòtesi que els dos líders comunistes van traçar un pla secret per provocar l’aparició d’un president de color als EUA.

Necessitat de veure
Yonamine

Necessitat de veure, d’oir i parlar, criticar el que t’agrada, respectar el que no t’agrada, si vols; emprar expressions corporals, convertir el WC. en galeria i la galeria en cuina, explicar rucades per a sords, interferir en l’audició dels bons oients, causar xocs de consciència com a conseqüències secundàries propositives, gaudir de pintar per a cecs que hi veuen. Claus Interpretatives: Els protagonistes de les imatges són: Agostinho Neto (primer president d’Angola 1975 a 1979) i Fidel Castro, fotografiats en una trobada entre els dos dirigents. En xinès es pot llegir: Obama, la revolucio americana. Yonamine planteja la hipòtesi que els dos líders comunistes van traçar un pla secret per provocar l’aparició d’un president de color als EUA.

Necessitat de veure
Yonamine

Necessitat de veure, d’oir i parlar, criticar el que t’agrada, respectar el que no t’agrada, si vols; emprar expressions corporals, convertir el WC. en galeria i la galeria en cuina, explicar rucades per a sords, interferir en l’audició dels bons oients, causar xocs de consciència com a conseqüències secundàries propositives, gaudir de pintar per a cecs que hi veuen. Claus Interpretatives: Els protagonistes de les imatges són: Agostinho Neto (primer president d’Angola 1975 a 1979) i Fidel Castro, fotografiats en una trobada entre els dos dirigents. En xinès es pot llegir: Obama, la revolucio americana. Yonamine planteja la hipòtesi que els dos líders comunistes van traçar un pla secret per provocar l’aparició d’un president de color als EUA.

Disseny web: Möla! / Desenvolupament web Edgar Saumell