Display Edició 2008

Sidral Sideral
Amadeo (Eo) Anguera

L’Amadeu tracta aquestes finestres metàl·liques acomodades als carres de Tarragona, com a portals dimensionals on s’hi poden contemplar paisatges insospitats amb personatges del futur, ruïnes del pasat, éssers mutatoides i espais pseudoindustrials, és a dir, un trosset de l’univers Eo. Si ens hi endinsem amb atenció, serem testimonis d’una cavalcada retrofuturista plena d’icones i elements representatius de diferents moments en la cultura de les civitzacions i, més enllà, dels misteris de la vida al cosmos. Pulsions d'imaginació retallades per unir-se en un conjunt de narracions fantàstiques on es descriuen vincles espaciotemporals aparentment impossibles. En resum, un Sidral Sideral.

Sidral Sideral
Amadeo (Eo) Anguera

L’Amadeu tracta aquestes finestres metàl·liques acomodades als carres de Tarragona, com a portals dimensionals on s’hi poden contemplar paisatges insospitats amb personatges del futur, ruïnes del pasat, éssers mutatoides i espais pseudoindustrials, és a dir, un trosset de l’univers Eo. Si ens hi endinsem amb atenció, serem testimonis d’una cavalcada retrofuturista plena d’icones i elements representatius de diferents moments en la cultura de les civitzacions i, més enllà, dels misteris de la vida al cosmos. Pulsions d'imaginació retallades per unir-se en un conjunt de narracions fantàstiques on es descriuen vincles espaciotemporals aparentment impossibles. En resum, un Sidral Sideral.

Sidral Sideral
Amadeo (Eo) Anguera

L’Amadeu tracta aquestes finestres metàl·liques acomodades als carres de Tarragona, com a portals dimensionals on s’hi poden contemplar paisatges insospitats amb personatges del futur, ruïnes del pasat, éssers mutatoides i espais pseudoindustrials, és a dir, un trosset de l’univers Eo. Si ens hi endinsem amb atenció, serem testimonis d’una cavalcada retrofuturista plena d’icones i elements representatius de diferents moments en la cultura de les civitzacions i, més enllà, dels misteris de la vida al cosmos. Pulsions d'imaginació retallades per unir-se en un conjunt de narracions fantàstiques on es descriuen vincles espaciotemporals aparentment impossibles. En resum, un Sidral Sideral.

Sidral Sideral
Amadeo (Eo) Anguera

L’Amadeu tracta aquestes finestres metàl·liques acomodades als carres de Tarragona, com a portals dimensionals on s’hi poden contemplar paisatges insospitats amb personatges del futur, ruïnes del pasat, éssers mutatoides i espais pseudoindustrials, és a dir, un trosset de l’univers Eo. Si ens hi endinsem amb atenció, serem testimonis d’una cavalcada retrofuturista plena d’icones i elements representatius de diferents moments en la cultura de les civitzacions i, més enllà, dels misteris de la vida al cosmos. Pulsions d'imaginació retallades per unir-se en un conjunt de narracions fantàstiques on es descriuen vincles espaciotemporals aparentment impossibles. En resum, un Sidral Sideral.

Sidral Sideral
Amadeo (Eo) Anguera

L’Amadeu tracta aquestes finestres metàl·liques acomodades als carres de Tarragona, com a portals dimensionals on s’hi poden contemplar paisatges insospitats amb personatges del futur, ruïnes del pasat, éssers mutatoides i espais pseudoindustrials, és a dir, un trosset de l’univers Eo. Si ens hi endinsem amb atenció, serem testimonis d’una cavalcada retrofuturista plena d’icones i elements representatius de diferents moments en la cultura de les civitzacions i, més enllà, dels misteris de la vida al cosmos. Pulsions d'imaginació retallades per unir-se en un conjunt de narracions fantàstiques on es descriuen vincles espaciotemporals aparentment impossibles. En resum, un Sidral Sideral.

Disseny web: Möla! / Desenvolupament web Edgar Saumell