Intervencions creatives a l'espai públic en un context post-crisi

Solar buit Bcn

Si plantegem el supòsit que la cultura és una construcció social i territorial, que la societat és una construcció cultural i territorial, i que el territori és una articulació espacial, temporal, social i cultural; la relació entre cultura-societat-territori adquireix un sentit potent en una articulació que combina creativitat i espai social.

L'actual escenari de crisi ens ha deixat a les ciutats, espais buits, edificis a mig construir, infraestructures prorrogades, presències que contribueixen a escenificar un panorama postbèl·lic, restes d'una guerra forjada en l'especulació i l'evolució de les enginyeries financeres. La palesa incapacitat dels governs en frenar l'actual crisi fa que s'implementin polítiques específiques fonamentades en les retallades i l'experimentació que tendeix a reconvertir la societat en una empresa tecnològica territorial. Estem per tant en un moment en transformació en la relació entre espais i trames, entre llocs i xarxes. De transformació també en la manera en com la creativitat resultant de processos col·laboratius pot incidir en la forma de fer ciutat des de les persones.

Amb aquesta filosofia apareix DISPOSITIUS POST, un projecte d’IDENSITAT que proposa diverses fases per tal d'imaginar intervencions i usos de l'espai públic en un futur més enllà d'un escenari de crisi.

Consta de les següents parts:

#1. Convocatòria d’idees i projectes per a intervencions en l’espai públic proper al solar de Germanetes. Mitjançant la convocatòria es farà una selecció de projectes que participaran en l’exposició, els debats i al publicació on-line.

#2. Exposició de projectes i intervencions en l'espai. L’exposició/intervenció es realitzarà en espais públics i privats a l’entorn del solar de Germanetes amb els projectes seleccionats i, a més, comptarà amb projectes convidats de temàtica afí i ja realitzats en altres contextos.

#3. Seminari i Debats amb la participació de persones involucrades en las convocatòries, els convidats i altres professionals i pensadors/es. La temàtica dels debats versarà sobre la intervenció creativa, els nous usos dels espais públics afectats pel context de crisi política-econòmica i la construcció de xarxes d’acció ciutadana.

#4. Publicació digital que recollirà el resultat de les activitats realitzades en les diferents fases.

#5. Projecte pedagògic (educació formal i informal) amb l’objectiu de treballar sobre el concepte d’espai públic i de barri en el context de la ciutat. Amb la participació dels docents i l’assessorament de professionals vinculats a Idensitat i Recreant Cruïlles.

Podeu trobar tota la info aquí.

Disseny web: Möla! / Desenvolupament web Edgar Saumell