Concurs per a projectes de mediació del Centre d'Art de Tarragona

imatge referència

L’objecte del concurs consisteix en la selecció dels concursants que siguin els més idonis per a la redacció d’un projecte de mediació del Centre d’Art de Tarragona a partir dels projectes que ja es desenvolupen a la ciutat, especialment l’SCAN Tarragona, i dels paràmetres del propi centre, que són els següents:

· El seu àmbit de treball serà la fotografia i la imatge visual en un sentit ampli per tal de donar cabuda a diverses manifestacions de l'art contemporani.

· Esdevindrà un laboratori de recerca de les maneres d’acostar l’art contemporani a la ciutadania, per tal d’ampliar de manera imaginativa els possibles llocs per exposar i mostrar l’art.

· Promourà les activitats que expliquin històries de la nostra realitat, històries sobre el nostre patrimoni humà i que busquin emocionar i transmetre valors positius.

· Promourà accions de mediació que es generin dins d’aquestes coordenades i que compleixin, doncs, aquests objectius principals.

El concurs es desenvolupa amb la finalitat de rebre propostes al voltant de la funció mediadora del Centre d’Art de Tarragona.

Aquesta proposta bàsica haurà de contenir un conjunt de propostes executables en un període mínim d’un any i mig, amb possibilitat de continuar posteriorment, i garantir la interacció de l’activitat contemporània que es duu a terme a la ciutat de Tarragona. La proposta presentada haurà de preveure la gestió de l’espai digital del Centre d’Art per a la difusió de les activitats de mediació i també com a context propi per fer-hi acció mediadora, i ha de partir de l’objectiu de col·laborar en la programació cultural de la ciutat. El Centre d’Art incorporarà, com a socis del projecte, les iniciatives de la ciutat de Tarragona que plantegin nous formats d’exhibició de l’art.

Adjunt les bases i la proposta que vam realitzar des del Laboratori Visual que no va ser seleccionada.

Disseny web: Möla! / Desenvolupament web Edgar Saumell