Carta a l'Alcalde J.F. Ballesteros per la continuïtat del CA Tarragona

Imatge de la Rambla de Tarragona

A l’atenció de l’Il·lm. Sr. Josep Fèlix Ballesteros, Alcalde de Tarragona,

Les entitats i col·lectius sota-signants ens adrecem a l’autoritat que recau en la seva persona per tal de sol·licitar que es faci de domini públic quin és el futur que l’Ajuntament ha previst per al projecte de Centre d’Art de Tarragona. Entenem que la conjuntura econòmica actual faci replantejar el model de gestió i, fins i tot, que faci variar els calendaris previstos per atorgar una seu definitiva al centre d’art. Tot i ser comprensius en aquests punts, les entitats, col·lectius i persones que signen aquest document no permetrem un desmantellament del centre ni un canvi de direcció del projecte improvisat i sense consens.

El projecte del Centre d’Art de Tarragona es sustenta en un llarg procés participatiu que ha de continuar sent la base de desenvolupament del mateix. Basant la nostra confiança en l'honorabilitat de la institució que vostè representa i el treball continuat que administració i ciutadania hem elaborat des de l’any 2003 en aquest projecte per a la ciutat, li demanem que en aquest moment de fragilitat i de canvi vetlli com ho farem nosaltres per:

1. Assegurar la continuïtat del projecte del Centre d’Art de Tarragona.

2. Vetllar per a que el centre segueixi formant part de la Xarxa de Centres d’Art de Catalunya, que implica la complicitat de la Generalitat en el desenvolupament del mateix.

3. Respectar i posar en valor el projecte de centre recollit en el Document 0 de gener de 2008 elaborat pel Comitè Impulsor del Centre d’Art de Tarragona.

4. Garantir que els possibles canvis en el model de gestió que s’hagin d’efectuar es facin seguint els codis de bones pràctiques. I en aquest punt cal posar especial èmfasis a la necessitat de convocar un concurs públic per la direcció del centre en cas que la no renovació del contracte amb Progess SL. impliqui crear un buit en la direcció del mateix. 

 

Plataforma d’Artistes de Tarragona 

Associació Cultural Laboratori Visual

Associació Cultural Artiga

Associació Cultural Tallers 03

Xarxa de Gestors i Programadors d’Arts Visuals del Camp de Tarragona

Associació d’Artistes Visuals de Catalunya

Associació de Professionals de la Gestió Cultural de Catalunya

Associació Catalana de Crítics d'Art (ACCA)

Instituto de Arte Contemporáneo

 

 

 Tarragona, 29 de maig de 2013

 

Disseny web: Möla! / Desenvolupament web Edgar Saumell