Barricada de Pau Magrané a Display, publicació

Imatge Barricada Pau Magrané Magrane Art Tarragona Display

Pau Magrané Figuera treballa a partir de diferents recursos, com l’audiovisual, el videojoc, el dibuix o la música, vinculant temàtiques relacionades amb el camp de les noves tecnologies i les subcultures juvenils, el folklore, la història negra i el descendís, jugant amb un imaginari humorístic, pop i absurd, emprant un to políticament pamfletari i amb una orientació més lúdica. Sempre treballant des d'una perspectiva hermètica i amb voluntat experimental.

El projecte “Barricada” consisteix en una sèrie de cartells que contindran un codi mitjançant el qual es visualitzaran barricades virtuals 3D al mig del carrer. La barricada és un element de combat popular, que tot i la seva inspiració militar, sorgeix en aixecaments populars on els sublevats construeixen un ampit amb el material que tenen a mà -d’aquí el nom: barrica (bota)-.

L’objecte constitutiu és crucial per diferenciar-lo d’un parapet organitzat: és espontani, col·laboratiu i directe emocionalment, perquè no és cap objecte que hagi estat pensat per a aquest ús, ni tan sols per a ser part d’una construcció, efímera o no. Proposo elements encara més accessibles, que no tenen funció de fortificació però tenen un gran pes simbòlic per si mateixos i per la seca acumulació, però que resulten gairebé obscens tractant-se de realitat virtual, no per l’impossible d’una barricada de pa, sinó per la improbabilitat de la barricada mateixa.

Projecte produït en el marc de El Teler de LLum adjuntem la publicació que hem realitzat del projecte:

Disseny web: Möla! / Desenvolupament web Edgar Saumell