Art i ciutat. Diàlegs entorn art urbà i arts visuals al MAMT

imatge de la jornada

El proper 9 d'abril de 2014 el Museu d'Art Modern de la Diputació de Tarragona ens ha convidat a partisipar a la XI Jornada de Pedagogia de l'Art i Museus. Les jornades es presenten de la següent manera:

Els museus d’art tenen cada dia més present a la seva agenda la necessitat d’obrir-se a la ciutat. Pocs museus deuen ignorar ja la necessitat d’establir una sinergia productiva amb l’espai on s’ubiquen. En l’àmbit més general de l’educació, la vinculació amb la comunitat, el barri o la ciutat són també preocupacions comunes.

L’espai urbà ha estat, en els darrers anys, un àmbit d’actuació d’alt interès per a la creació artística. I ho ha estat tant per la dimensió d’espai de trobada i interacció social com per l’atractiva diversitat de formes arquitectòniques i urbanístiques que conté. La ciutat sedueix els artistes com a àgora pública: com a punt de confluència d’estils de vida, herències culturals i contextos diversos, com a espai de trobada de multitud de missatges creuats, com a espai inesgotable d’interacció humana. I els sedueix també com a paisatge i escenari de l’experiència: la morfologia de la ciutat, l’amalgama de formes arquitectòniques, la suma d’estrats de passat i present. No és estrany que la ciutat sigui vista com un espai de risc i recerca per les propostes artístiques d’índole diversa, des de l’escultura pública fins a l’anomenat art urbà, a la qual cal afegir una heterogènia gamma de formes de creació visual, que inclou manifestacions tan diferents com els missatges publicitaris, la senyalística urbana o una infinitat de modalitats de grafit, tag, stencil, etc.

Aquesta diversitat de manifestacions visuals traspassa les parets dels museus més compromesos amb el seu entorn, molt especialment en relació amb la tasca educadora del museu. Obrir les portes a la ciutat, acollir la pluralitat de formes visuals que la defineixen, aixoplugar les propostes artístiques que donen veu als seus col·lectius, estudiar i valorar els patrimonis urbans del passat i del present, són idees que contenen un potencial educatiu de primer ordre. Les propostes que acolliran les XI Jornades de Pedagogia de l’Art i Museus ens ajudaran a explorar les possibilitats d’aquest potencial, tant des de la reflexió teòrica com des de les experiències pràctiques en contextos específics. 

 

9 d'abril de 2014
Museu d'Art Modern de la Diputació de Tarragona
Tarragona

 

 

Disseny web: Möla! / Desenvolupament web Edgar Saumell